ÚvodStavební divizeEkonomika a daněReferenceO společnostiDokumenty a certifikátyKontaktujte nás            

PROF SVAR, s.r.o.
www.profsvar.cz
výrobce originálních tažných
zařízení pro automobilový
průmysl (obrat >120 mil. Kč) se sídlem a výrobním zázemím ve vlastním areálu v Mnichově Hradišti.

sanace balkónů Most

Rücker ČR spol. s r.o.    www.rucker.cz                       konstrukční kancelář pro zejména automobilový průmysl.

zábradlí teras CPP. Žižkov, Praha

 

Firma byla založena v roce 2006.

Ekonomická divize firmy SCAMO se soustřeďuje na vnitřní procesy fungování firem našich klientů, které sice nejsou těmi zcela stěžejními procesy zajišťující úspěch a růst našich klientů, ale bez jejich správného fungování by cesta vzhůru byla značně kostrbatá a co více, v určitých situacích by pro daný subjekt mohlo mít jejich chybné fungování až zcela fatální následky. Ano, řeč je o nejdůležitějším pozadí fungování firmy – o ekonomice. Z vlastních dlouholetých zkušeností víme, že tato oblast je mnohdy, zejména v počátcích rozvoje firmy, ze strany majitelů či vedení dosti podceňována. Prvotní ekonomické soustředění je většinou zúženo na rentabilitu určitého výrobního či prodejního procesu, což je sice důležité, ale samo o sobě to nestačí. Další procesy, kterými jsou zejména struktura financí a financování, likvidita, řízení cash-flow, daňová struktura a plánování, nastavení řízení pohledávek, závazků, zásob a majetku apod. musejí v daném okamžiku nejen odpovídat aktuální situaci firmy, ale především musejí tvořit ucelený a fungující systém podporující její další růst. Pokud se však ekonomické procesy včas nenastaví případně nenapraví, mohou rozvoji firmy uštědřit pěknou ránu do zad, ze které se firma už nemusí vzpamatovat. Ekonomiku nelze považovat jen za zrcadlo sdělující vedení obraz o rentabilitě nákladů, výnosů a o tvorbě zisku. Je to mnohem komplikovanější a sofistikovanější systém.

Stavební divize firmy SCAMO je postavena na základě několika realizačních týmů, kdy každý tým zajišťuje určitý profesní obor a při součinnosti těchto týmů jsme schopni našim klientům poskytnout od ucelených dodávek dílčích komponentů staveb až po realizaci běžné stavby kompletně na klíč bez potřeby dalších subdodavatelů.V případě speciálních požadavků spolupracujeme se spolehlivými, letitou spoluprací prověřenými subdodavateli, čímž máme dosaženu záruku kvality a spokojenosti zákazníka. Stavební divize disponuje šesti samostatnými týmy, které zahrnují dva týmy zámečníků, jeden tým elektrikářů,dva týmy zedníků a jeden tým zámečníků-horolezců pro výškové práce bez potřeby stavby lešení.

Jan Melkus - jednatel

Zbyněk Dvořák - jednatel


 
 
        Úvod      Stavební divize      Ekonomika a daně      Reference      O společnosti      Dokumenty a certifikáty      Kontaktujte nás

        Copyright © 2007 Scamo.cz | technická podpora www.redual.cz